Biografi

Født 1940 i Kolding, opvækst i Videbæk, Vestjylland. Forældre: Hans Kristian Hansen, dyrlæge, og Grethe Hansen, lærer. Søstre: Astrid, Dorrit, Helle, Litten, Nora, Fie, Mette.

1958 Student fra Vestjysk Gymnasium Tarm, derefter Københavns Universitet.

1965-66 École Practique des Hautes Ètudes, Sorbonne i Paris

1966 Magisterkonferens (mag.art.) i Almindelig og sammenlignende Litteraturvidenskab.

1975 og -76 Børnene Johanne Holst og Hasse Holst.

Fast Bopæl i København siden 1958.

Arbejde

1958-72 Kontor, hotel, rengøring, billedhuggermodel, turistguide, svømmelærer, fabrik.

1960-61 Medredaktør, Algier Frit

1961-65 Medarbejder, Frit Danmark

1961-67 Medarbejder, SF-bladet og litteraturanmelder ved dagbladet Aktuelt

1966- 72 Medredaktør, politisk revy

1970-75 Forskningsstipendiat ved Kbh.`s Universitet

1975-76 Medredaktør, tidsskriftet Fælleden

1976-78 Chefredaktør, dagbladet Information

1978-83 Freelance journalist, forfatter, foredragsholder, bl.a. Den Internationale Højskole i Helsingør og DR-TV´s kulturafdeling.

1983-85 Programredaktør (filmkonsulent) v. Statens Filmcentral

1985-90 Programmedarbejder, Danmarks Radio, TV-kulturafdelingen. Dokumentarprogrammer og litteraturprogrammer.

1990 -  Forfatter, journalist, foredragsholder

1995-2000 Medarb. ugeavisen Socialisten

2001-2006 Med i www.modkraft.dk (Kontradoxa)

2006-2007 I redaktionen af tidsskriftet Salt

Bestyrelser og andet

Har siddet i Filminstituttets tabsudligningsjury, været censor i filmvidenskab ved Kbh.´s Univ., gæstelærer på Filmskolen, har været bestyrelsesmedlem i foreningen Demos, Det Fri Gymnasium, The Clean House, og med i Tilsynsrådet for Tvindskolerne (efter Særloven).

Formand for bestyrelsen i ugeavisen Socialisten 1995-2000. Fra 1996-2012 medlem af menighedsrådet i Københavns Domkirke, med i redaktionen af Københavns Stifts Årbog og Domkirkebladet. Siden 1993 aktiv i anonyme pårørende-grupper. I forsk. perioder fast kommentator i BT, Søndags-BT, Politiken, DR., Socialisten, KLS-nyt.

Partier og bevægelser

Fra 1960-67 medlem af SF, 1967-70 medlem af VS, Venstresocialisterne, derefter partiløs.

Aktiv i forsk. solidaritetsbevægelser, Vietnam-bevægelsen, kvindebevægelsen m.fl. og fra 1970-85 den ny kvindebevægelse (”Rødstrømperne”).

Arrangør og initiativtager til seminarer og kongresser indenfor politiske og kvindepolitiske områder.

Priser

1958 Kunstnerlegatet, Vestjysk Gymnasium Tarm

1973 PH-prisen

2005 Algeriets takke-medalje

2005 Statens Kunstfonds livsvarige legat (for alment kulturelt forfatterskab)

2010 Svend Bergsøefondens Formidlerpris


Mythological and legendary the "lady dragon" is the Grand-dame of the 12 Chinese signs: emancipated and a firm believer of equal rights, strong-willed, self-esteem, vital, proud, majestic and grandiose,

Tegning: Marca Merica
JPEG - 58.4 kb

…mighty, ruling, honest, positive, open, direct with negative tendencies of fanatical convictions and overestimation of her own importance. Natural born leaders, dragons are either feared or loved. Heaven’s element and sign of the creator.